BSFU Barbershop & Frisör Uppsala

Vår webbplatsadress är: https://bsfu.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer, din adress, ditt IP-nummer, dina kontonummer, bilder, myndighetspapper samt nära anhöriga

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

BSFU kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till BSFU koncernbolag, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

Hur får tredje part​​​​​​​använda informationen?

Tredje part som BSFU lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till BSFU webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra BSFU och BSFU samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till BSFU avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

Lagkrav

Personuppgifter kommer att lämnas ut av BSFU om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata BSFU rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Land utanför EU/EES

BSFU kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av BSFU leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer BSFU vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Igen försäljning av personuppgifter

BSFU kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver ett mejl eller skickar din e-post så kommer den informationen sparas så länge informationen är relevant för vår kontakt. Anledningen till detta är att underlätta framtida kommunikation.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto hos oss eller har skickat uppgifter kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Din kontaktinformation

Varför lagrar vi information

För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Mer information finner ni under punkt 5 Varför behandlar vi uppgifter om dig.

När lagrar vi informationen

BSFU samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, söker jobb, när du deltar på ett event BSFU anordnar eller på annat sätt har kontakt med BSFU. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster, söker jobb eller på att sätt  behöver kommunicera med oss krävs för att du ska kunna ingå avtal med BSFU och för att BSFU ska kunna tillhandahålla sina tjänster, erbjudanden och övriga förpliktelser gentemot er.

Hur vi samlar vi in den

Genom de uppgifter ni lämnar till oss vid beställning, söker jobb, fyller i kontatkformulär, eller besöker hemsidan i form av cookies. Läs mer om Cookie under sektionen Cookiepolicy.

Ytterligare information

BSFU har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.

Hur vi skyddar din information

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

BSFU ansvar

BSFU ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förändringar av era uppgifter

BSFU kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Rättelser till tredje part

BSFU kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten Vilka vi delar dina data med ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Dataportabilitet – Överföring av era personuppgifter

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Magic Touch BSFU

S:t Olofsgatan 9

753 21 Uppsala

info@bsfu.se

Copyright © 2021 BSFU | Powered by DVNOWEB